915 08 555

Planlagt driftsstopp

Planlagt vedlikeholdsarbeid pågår nå. Arbeidet pågår fra söndag 26/5 kl. 16.00 og er planlagt ferdigstilt senest kl. 06.00 måndag morgen 27/5. I mellomtiden henviser vi til vår kundeservice på 0771-400 000. Du finner oss også på Facebook. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, og er takknemlige for tålmodigheten.